| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Pautas a ter en conta

Page history last edited by María DT 12 years, 8 months ago

PAUTAS A TER EN CONTA POLOS PARTICIPANTES:

 

Unha vez que recibo o conto debo:

·         Ler o que xa está escrito.

·         Continuar a historia. Para eso convén que elabore un esquema previo que responda a preguntas do tipo:

o   Quen conta a historia?

o   Quen é o protagonista?

o   Onde transcurre a acción?

o   Cando sucede?

o   En que persoa e tempo verbal está escrito o texto?

o  

Coa información obtida:

·         Engado rasgos físicos e de carácter aos personaxes que axuden a coñecelos mellor.

·         AmplÍo detalles do lugar e da época na que suceden os feitos.

·         Intercalo descricións, diálogos, enumeracións…

·         Plantexo algún enigma, novas situacións, resolvo conflictos…

o   A extensión do meu  escrito que incorporo ao conto é dun folio A4  escrito por unha soa cara con letra ARIAL 12 e interlineado de 1’5.

o   Recordo que debo respetar as marxes,  que serán  de 3 cm.

o   Debo ter en conta a sangría da liña así como a separación das ideas en parágrafos.

o   É preciso elaborar un borrador previo, relendo o escrito e modificando o que se crea oportuno, evitando repeticións innecesarias, palabras comodín… ata conseguir un texto  claro e coherente.

o   Suxiro un título para o conto. Ao finalizar a actividade, elixiremos o mais apropiado.

o   Enviarei o conto por correo electrónico a outro compañeiro/a e marcarei o seu nome na lista do grupo.

o   Simultáneamente tamén o enviarei ao seguinte enderezo: : contoscorreo@gmail.com

Indicando o meu nome a data na que recibín o conto e a data na que o envío o seguinte compañeiro.

Importante:

·         O conto podo retelo  un máximo de DEZ  días.

·         O meu compromiso á hora de escribir e enviar o conto. A actividade é voluntaria, pero dende o momento que participo,   responsabilízome a cumprir coas pautas establecidas.

·         Debo manter o anonimato dos nomes dos compañeiros que todavía non recibiron o conto, para que eles poidan sorprenderse igual ca min.

     

·          A través da wiki:   http://contoscompartidos.pbwiki.com/

 e do  blog Bibliomanía, da Biblioteca do IES DE sanxenxo, na sección de As nosas creación:

http://bibliomaniaasnosascreacions.blogspot.com/

 iremos aportando información e publicaranse os textos unha vez rematados.  

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.