| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

GRUPO Nº4

Page history last edited by María DT 13 years ago

PARTICIPANTES       CONTO Nº 4

 

 

 

NOME

 

 

ENDEREZO DE CORREO

PROCEDENCIA

DATA DE RECIBO

DATA DE ENVÍO

5ºX 

 

THALIA GARCÍA ROCHA

..........@gmail.com

CEIP de  Dorrón

 

 

 15-abril-2009 

16-abril-2009 

 

1º 

CLARA REDONDO AMEIJEIRAS

 .........@hotmail.es

CEIP  de A Florida

 

 

10-febreiro-2009 

 

10- marzo-2009 

 

 6ºX 

MIREIA  OTERO LEIRO

...........@hotmail.com 

CEIP de  Portonovo

 

 

16-abril-2009

21-abril-2009 

 

3º X 

 

YAIZA AGUÍN GARCÍA

...........@hotmail.com

IES de Sanxenxo

 

 

 21-marzo-2009 

Fóra de prazo 

 

 2ºX 

RAQUEL LORENZO VIDAL

...........@hotmail.com

IES de Sanxenxo

 

 

10-marzo-2009 

 

 

21- marzo-2009 

 

 4ºX 

ANDREA ROSAL VARELA

................@edu.xunta.es

IES de Sanxenxo

 

 

8-abril-2009 

 

15-abril-2009 

 

 

       PAUTAS PARA CONTINUAR O CONTO QUE RECIBO:

·         Leo o que xa está escrito.

·         Continúo  a historia.( Panificación e borrador previos)

·         Extensión: un folio A4  escrito por unha soa cara con letra ARIAL 12 e interlineado de 1’5 e marxes de 3 cm.

·         Suxiro un título para o conto. (Ao final elixirase o mais apropiado)

 

 

PAUTAS PARA ENVIAR O CONTO UNHA VEZ REMATADA A MIÑA PARTE:

·         Elixe un compañeiro da lista ao que queiras enviarlle o conto. Marca o seu nome na casilla   da lista do grupo.

·         Envía o conto ao enderezo electrónico do compañeiroa elexido/a.

·         Envía tamén  ao mesmo tempo o conto ao seguinte enderezo: contoscorreo@gmail.com

 

 

RECORDA:

·         O tempo máximo dende que recibo o conto ata que o envío é de DEZ días.

·         O teu compromiso á hora de escribir e enviar o conto cumprino os prazos establecidos.

·         Debo manter o anonimato dos nomes dos compañeiros que todavía non recibiron o conto.

·         Visita a wiki:http://contoscompartidos.pbwiki.com/  e o blog http://bibliomaniaasnosascreacions.blogspot.com/para seguir a evolución da actividade.

 

 

 

 

 

 

 COMEZO DO CONTO Nº 4

 

 

 

4. Hoxe coñecín unha moza coreana, un diminuto ser translúcido só branco e só negro se a miro de fronte. Cando a miro de esguello é, sen embargo, dun delicado azul case transparente. É pequeniña, delgadísima e chámase Kwon. Estaba sentada xa no bus cando eu cheguei e tiña dúas bolsas de plástico dunha froitería ocupando o meu asento. As bolsas estaban acuguladas de uvas.

—Son uvas. Gústanme, sempre como uvas.

E contoume que as almorza, as come, as cea. Cómeas frescas, asadas, cocidas, en zume e conxélaas. Cómeas con pan e con arroz, mastígaas con té e bébeas con auga. Espétalles as unllas e bota horas sacándolles a pel e as pebidas. Destrípaas, esmágaas, esprémeas, esténdeas no prato e pensa sobre elas. Gústanlle vermellas de sangue de porco e brancas de sangue de papoula. Gústanlle tinxidas de azul sulfato e descoloridas ata o rosa anémico.

Sen embargo, nunca bebeu viño.   

 

 

  AGORA CONTINÚA TI...         

                                                                                                                                                                                                                A. S.

ENVIADO A:   

 

1º. CLARA REDONDO AMEIJEIRAS  . 10 febreiro 2009

2º. RAQUEL LORENZO VIDAL. 10-marzo-2009

3º. YAIZA AGUÍN GARCÍA. 21-marzo-2009

4º. ANDREA ROSAL VARELA. 8-abril-2009 

5º. THALIA GARCÍA ROCHA,15-abril-2009

6º. MIREIA  OTERO LEIRO,16-abril-2009

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.