| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

Page history last edited by María DT 14 years, 3 months ago

 

 CONTOS COMPARTIDOS

 

PRESENTACIÓN

 

A elaboración de contos compartidos pretende ser a presentación dunha técnica de uso educativo a través de internet, dirixida a facilitar a integración deste recurso na práctica docente, dende a base de plantexar o ensino- aprendizaxe  baixo un  punto de vista construtivista complementándoo con mecanismos que permitan incorporar técnicas de aprendizaxe cooperativa.

A creación escrita e o intercambio de textos orixinais   ten como finalidade última   crear  nos participantes a afección  pola escrita  e abrir o camiño que lles levará á  lectura.                                                                                                                     

Os contos compartidos nacen como unha actividade impulsada dende a Biblioteca, a modo de obradoiro e  como fase previa ao Certame Literario que nos últimos anos vense realizando entre os distintos centros do concello de Sanxenxo.  Os alumnos  participantes demostran cada ano un  interese que vai en aumento, que se manifesta non só na súa actitude, senón tamén na  calidade dos seus escritos.

A  necesidade de formación  fai que esta iniciativa  se poña en marcha. Súmase a ela o CEIP  de Portonovo, a quen lle damos a benvida.

 

      

 

    Creative Commons License

Esta obra publícase baixo unha licencia Creative Commons.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.