| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Fases

Page history last edited by María DT 14 years, 9 months ago

 

 

A duración prevista para a actividade é  de tres meses, dende  xaneiro  a  abril  de 2009, previa a realización do V Certame Literario.

Fases:

Xaneiro:

·         Inscrición en cada centro dos alumn@s participantes.

·         Envío da relación para facer os grupos mixtos con rapaces dos distintos centros ao  seguinte enderezo: contoscorreo@gmail.com  (Cada grupo pode estar formado por seis membros.)

·         Envío do comezo do conto, pautas a seguir e  relación dos membros do grupo ao primeiro de cada  equipo.

 

Febreiro e marzo:

·         Realización da actividade polos rapaces. Deben adquirir o compromiso  de  escribir a súa parte nun prazo máximo de dez días  e envíalo simultáneamente a:contoscorreo@gmail.come ao enderezo de correo electrónico do compañeir@ que elixan da lista.

·         Extensión: 1 folio A4, letra Arial 12, interlineado 1´5, marxes de 3 cm.

Abril:  

·          LUNS 20: xuntanza para  coñecerse, ademáis de agruparse por equipos para correxir cada conto tratando de darlle coherencia e unidade. (Lugar:  Sede da Fundación de Caixa Galicia de Sanxenxo.)

      Actuación do grupo  ATropa de trapo. Contos da hora azul e obradoiro de expresión escrita.

      Máis información: http://tropadetrapo.blogaliza.org/

 

·    MÉRCORES 22: V CERTAME LITERARIO

 

 

 

NOTA: Ampliamos a duración da actividade ata final de curso para  poder concluir a parte da revisión dos contos, reelaboración e ilustración dos mesmos, así como da súa publicación na wiki por parte do  alumno-coordinador  de cada  grupo. 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.