| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Want to get organized in 2022? Let Dokkio put your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in order. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Available on the web, Mac, and Windows.

View
 

enlaces de interese

Page history last edited by María DT 12 years, 5 months ago

 

 

¿Cómo enfrentarse a unha folla en branco?

 

 Selección feita pola Fundación Coca- Cola para o proxecto Crea tus textos  con  recursos, ferramentas e materiais  que poden axudarte á hora de escribir mellor.

 

 • lacasadeloscuentos.info

  Web asociación de narración oral, na que tamén se poden publicar/enviar textos. ­

 • ­escolar.com

  Sobre os xéneros literarios. ­

 • edu365.com

  As claves principais dos tres grandes xéneros literarios: prosa, poesía e teatro, explicadas dunha forma clara e amena. Tamén se dan pautas para escribir distintos tipos de texto.

 • librosvivos.net­

  Diferencias entre textos narrativos, descritivos...

 • terra.es

  Páxina de lingua española e literatura. Un pouco de todo: autores, narracións, ortografía, enlaces de interese ...

 • clave.librosvivos.net

  Diccionario Clave da editorial SM online. Ademais do significado, inclúe apartados sobre a etimoloxía, a morfoloxía e a sintase das palabras.

 • diccionarios.com

  Dicionarios online. ­

 • elcastellano.org

  Páxina doidioma español: inclúe artigos, dicionarios, enlaces sobre literatura.

 • educared.org.ar

  Espazo creativo para persoas de 13 a 18 años da revista de literatura infantil e xuvenil Imaginaria.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.