| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

enlaces de interese

Page history last edited by María DT 14 years, 6 months ago

 

 

¿Cómo enfrentarse a unha folla en branco?

 

 Selección feita pola Fundación Coca- Cola para o proxecto Crea tus textos  con  recursos, ferramentas e materiais  que poden axudarte á hora de escribir mellor.

 

 • lacasadeloscuentos.info

  Web asociación de narración oral, na que tamén se poden publicar/enviar textos. ­

 • ­escolar.com

  Sobre os xéneros literarios. ­

 • edu365.com

  As claves principais dos tres grandes xéneros literarios: prosa, poesía e teatro, explicadas dunha forma clara e amena. Tamén se dan pautas para escribir distintos tipos de texto.

 • librosvivos.net­

  Diferencias entre textos narrativos, descritivos...

 • terra.es

  Páxina de lingua española e literatura. Un pouco de todo: autores, narracións, ortografía, enlaces de interese ...

 • clave.librosvivos.net

  Diccionario Clave da editorial SM online. Ademais do significado, inclúe apartados sobre a etimoloxía, a morfoloxía e a sintase das palabras.

 • diccionarios.com

  Dicionarios online. ­

 • elcastellano.org

  Páxina doidioma español: inclúe artigos, dicionarios, enlaces sobre literatura.

 • educared.org.ar

  Espazo creativo para persoas de 13 a 18 años da revista de literatura infantil e xuvenil Imaginaria.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.